Adviezen
Op grond van bij dyslexie-onderzoek en dyscalculie-onderzoek geconstateerde achterstanden of hiaten, wordt na overleg met betrokkenen (ouders, leerlingen en eventueel leerkracht) een op het kind gericht voorstel tot specialistische hulp gedaan. Een dyslexieverklaring of dyscalculieverklaring kan, indien van toepassing, gegeven worden.

Na afronding van het psychologisch onderzoek wordt een behandelingsadvies gegeven. Soms is ouderbegeleiding of een individuele psychotherapie voor het kind nodig om de oorzaak van de problemen te vinden, te verwerken en op te lossen. Afhankelijk van de problematiek wordt voor een goede verwijzing gezorgd.

Bij schoolkeuze-onderzoek wordt bekeken welk schooltype aansluit bij de capaciteiten en interesse van het kind.