Welkom op de website van het PAB
Het PAB (Psychologisch Adviesbureau voor leer- en gedragsproblemen) biedt eerstelijnszorg aan voor kinderen en jeugdigen van 6 jaar tot ongeveer 21 jaar.

Uw kind kan bij het PAB terecht voor onderzoek, adviezen en begeleiding.

Onderzoek:
  • ernstige lees- en/of spellingproblemen
  • ernstige rekenproblemen
  • leerproblemen, emotionele problemen of gedragsproblemen
  • problemen of twijfels met betrekking tot het huidige schooltype of toekomstige schoolkeuze
  • hoogbegaafdheid
  • ADHD (druk en impulsief gedrag) en ADD (concentratieprobleem)
Adviezen:
  • op het kind gericht voorstel tot specialistische hulp
  • behandelingsadvies na afronding van het psychologisch onderzoek
Begeleiding:
  • huiswerkaanpak, studievaardigheden en werkhouding
  • faalangstreductie training
Meer informatie over onderzoek, adviezen en begeleiding vindt u onder de gelijknamige opties.

De werkwijze van het PAB wordt toegelicht via optie 'Procedure'. Meer achtergrondinformatie over Nancy Holster kunt u lezen via optie 'Persoonlijk'.

Een folder kan op aanvraag worden toegestuurd.