Onderzoek
Voor de volgende onderzoeken kan uw kind terecht bij het PAB:
  • Dyslexie-onderzoek bij kinderen en jeugdigen met ernstige lees- en spellingproblemen.
  • Dyscalculie-onderzoek bij kinderen en jeugdigen met ernstige rekenproblemen.
  • Psychologisch onderzoek bij kinderen en jeugdigen met leerproblemen, emotionele problemen of gedragsproblemen. Bij kinderen worden klachten vaak zichtbaar door hun gedrag. Er kan sprake zijn van slaap- of eetproblemen, achterblijven van leerprestaties, agressief of opstandig gedrag, onzekerheid, moeite met concentreren of weinig levenslust.
    D.m.v. psychologisch onderzoek wordt bekeken met welke problematiek dit gedrag verband houdt. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van rouw, angststoornis, hoogbegaafdheid, AD(H)D, of een door omgevingsfactoren (gepest worden, scheiding) vertraagd lopende emotionele ontwikkeling.
  • Schoolkeuze-onderzoek bij kinderen en jeugdigen met problemen of twijfels met betrekking tot hun huidige schooltype of toekomstige schoolkeuze.
  • Psycho-diagnostisch onderzoek naar hoogbegaafdheid.
  • Psycho-diagnostisch onderzoek naar AD(H)D (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) bij kinderen en jeugdigen, die druk en impulsief gedrag vertonen. Ook kan er sprake zijn van een concentratieprobleem. In het laatste geval wordt gesproken van ADD (aandachtstekortstoornis).