Persoonlijk
Nancy Holster Drs. Nancy Holster is kinder- en jeugdpsycholoog (lid NIP) en orthopedagoog-generalist (lid NVO). Tevens staat zij ingeschreven in het overheidsregister als gezondheidszorg psycholoog.
Haar loopbaan is begonnen bij de Schoolbegeleidingsdienst in Haarlem. Als pedagoge/psychologe werkte zij lange tijd in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en diverse soorten van speciaal onderwijs (ZMOK, ZMLK,MLK, LOM). Ook heeft zij ervaring opgedaan als psychologe bij het Ambulant Bureau Jeugdzorg in Amsterdam.

Sinds 1990 heeft zij een eigen praktijk en is gespecialiseerd in de diagnostiek van leerproblemen, emotionele problemen en gedragsproblemen. Tevens geeft zij faalangstreductie trainingen op scholen en in de eigen praktijk.

Als lid van een netwerk van psychologen uit de regio Haarlem heeft zij goede contacten met collega's, waardoor er gemakkelijk overlegd en doorverwezen kan worden. Zij is moeder van drie kinderen.