Procedure
Na de aanmelding volgt op korte termijn een intakegesprek met de ouder(s), waarin de ontwikkelingsgeschiedenis van het kind of jeugdige aan de orde komt. Soms wordt informatie opgevraagd bij de school of huisarts.

Daarna vindt, afhankelijk van de hulpvraag, kortdurende begeleiding of een diagnostisch onderzoek plaats naar leerproblemen, sociaal-emotionele problemen of gedragsproblemen. Het onderzoek kan een ochtend duren. Soms wordt een tweede ochtend gebruikt om aanvullend te testen. Een testafspraak wordt door het kind of jeugdige meestal als veilig en plezierig ervaren.

Een observatie in de klas kan ook tot de mogelijkheden behoren.

De onderzoeksfase wordt afgerond met het adviesgesprek, waarin de conclusies van het onderzoek en een voorstel tot behandeling besproken wordt. Afhankelijk van de leeftijd van het kind wordt besloten of het kind hier ook bij aanwezig is.

Na afloop volgt een schriftelijke rapportage. Het verslag is eigendom van de ouders. Het wordt alleen aan derden (bijvoorbeeld de school) verstrekt als de ouders daar toestemmening voor geven.